Smartpickbox är en intelligent upphämtnings- automat

 

Fördelar med Smartpickbox

icon_customer

Gör det lättare snabbare och smidigare för kunden - 24/7 upphämtning möjlig

icon_stats

Genom optimerade varuleveranser får personalen tid för personlig service och andra uppgifter

icon_image

Företagets image förbättres både med bättre kundservice och genom utnyttjandet av den senaste teknologin

icon_money

Smartpickbox möjliggör tilläggsförsäljning och kan öppna nya säljkanaler

Fördelar för företag inom handel och uthyrning

Minskar köer och jämnar ut kundflödet
Skiljer ut företaget från konkurrenter och ger nya kunder
Optimerar personalens tidsanvändning = bättre fokus på själva försäljningen
Ger möjligheter för förlängda öppningstider utan ökade personalkostnader
Ger modernare image
Nätbutikskunden kommer till butiken = > chans för ad hoc försäljning
Direktmarknadsföring i samband med leveranser
Smidighet vid leveransen förbättrar kundupplevelsen
Underlättar administrering av nätbutikens leveranser
Mindre arbetstidsåtgång per beställning

Fördelar för kunden

Underlättar inköpet
Får fritt välja när hen hämtar varan
Inga väntetider vid upphämtningen
Kundupplevelsen blir bättre
Slipper att köa
Säkerställd att varan är redo för upphämtning
Bättre tidsplanering vid shopping
Chans för personligt riktade erbjudanden

Fördelar för yrkesmän

Sparar tid vid inköpstillfällen
Alla beställda varor redo på ett ställe
Förbättrad tidsplanering
Vid ett renoveringsarbete kan en yrkesman spara mellan 6 till 8 timmar i effektiv arbetstid

Om du har någon gång tänkt så här att..

  1. nbr1Det finns efterfrågan för era produkter utanför normala öppettider.
  2. nbr2Personalen hinner inte betjäna kunder tillräckligt bra under rusningtider.
  3. nbr3Svårt att planera rätt bemanning för olika tider.
  4. nbr4Skulle vilja få tilläggsförsäljning från nätkunder

Då kan Smartpickbox vara lösningen!

Kontakt Finland

Jarkko Honkonen
jarkko.honkonen@smartpickbox.com
+358 400 685 903

Seppo Kangas
seppo.kangas@smartpickbox.com
050 4252 123

Kontakt Nordic

Jorma Rajala
jorma.rajala@smartpickbox.com
+46 727 44 94 97

Smartpickbox är svaret på mycket!

Vill du bli uppringd