Vipuvoimaa kansainvälistymiseen

30.syyskuu 2019

SHJ Group Oy:llä on käynnissä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tukema hanke, jonka aikana yrityksessä parannetaan vienti- ja kansainvälistymismahdollisuuksia, kartoitetaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja haetaan kasvua uusilta markkinoilta.

Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia tuotteita ja palveluita, tehostaa myyntiprosesseja ja parantaa yrityksen kannattavuutta, tunnettuutta ja kilpailukykyä sekä käynnistää vientitoiminta ja kasvattaa yrityksen liikevaihtoa.

Hankkeen tuloksena yrityksellä on käytössään koko yritystä, liiketoimintaa, myyntiä, markkinointia ja johtoa palvelevat paremmat valmiudet ja tietotaidot varmistaa toiminnan, myynnin ja markkinoinnin tehokkuus aiempaa paremmin ja kustannustehokkaammin.

Hanke on käynnissä 30.8.2019-30.8.2020 välisenä aikana.