Smartpickbox är en intelligent upphämtnings- automat

 

Fördelar med Smartpickbox

icon_customer

Gör det lättare snabbare och smidigare för kunden - 24/7 upphämtning möjlig

icon_stats

Genom optimerade varuleveranser får personalen tid för personlig service och andra uppgifter

icon_image

Företagets image förbättres både med bättre kundservice och genom utnyttjandet av den senaste teknologin

icon_money

Smartpickbox möjliggör tilläggsförsäljning och kan öppna nya säljkanaler

Fördelar för företag inom handel och uthyrning

 • Minskar köer och jämnar ut kundflödet
 • Skiljer ut företaget från konkurrenter och ger nya kunder
 • Optimerar personalens tidsanvändning = bättre fokus på själva försäljningen
 • Ger möjligheter för förlängda öppningstider utan ökade personalkostnader
 • Ger modernare image
 • Nätbutikskunden kommer till butiken = > chans för ad hoc försäljning
 • Direktmarknadsföring i samband med leveranser
 • Smidighet vid leveransen förbättrar kundupplevelsen
 • Underlättar administrering av nätbutikens leveranser
 • Mindre arbetstidsåtgång per beställning

Fördelar för kunden

 • Underlättar inköpet
 • Får fritt välja när hen hämtar varan
 • Inga väntetider vid upphämtningen
 • Kundupplevelsen blir bättre
 • Slipper att köa
 • Säkerställd att varan är redo för upphämtning
 • Bättre tidsplanering vid shopping
 • Chans för personligt riktade erbjudanden

Fördelar för yrkesmän

 • Sparar tid vid inköpstillfällen
 • Alla beställda varor redo på ett ställe
 • Förbättrad tidsplanering
 • Vid ett renoveringsarbete kan en yrkesman spara mellan 6 till 8 timmar i effektiv arbetstid

Om du har någon gång tänkt så här att..

 1. nbr1Det finns efterfrågan för era produkter utanför normala öppettider.
 2. nbr2Personalen hinner inte betjäna kunder tillräckligt bra under rusningtider.
 3. nbr3Svårt att planera rätt bemanning för olika tider.
 4. nbr4Skulle vilja få tilläggsförsäljning från nätkunder

Då kan Smartpickbox vara lösningen!

Kontakt Finland

Jarkko Honkonen
jarkko.honkonen@smartpickbox.com
+358 400 685 903

Seppo Kangas
seppo.kangas@smartpickbox.com
050 4252 123

Kontakt Nordic

Jorma Rajala
jorma.rajala@smartpickbox.com
+46 727 44 94 97

Smartpickbox är svaret på mycket!

Vill du bli uppringd